10-11 SeptemberSunlight Hotel Nyköping

Välkommen på inspirationsdagar för åtgärdssamordnare!

Idag finns uppemot 50 aktiva åtgärdssamordnare hos lokala organisationer eller på kommuner och Länsstyrelser.

WWF, LRF och Naturskyddsföreningen ser behovet av ett fortsatt erfarenhetsutbyte och lärande mellan åtgärdssamordnare för att vi dels ska kunna minska utsläppen och få renare sjöar, vatten och hav och dels få ökad delaktighet av lantbrukarna. Vi vill fortsätta LEVA-satsningens arbete med inspirationsdagar för åtgärdssamordnare.

Vi bjuder därför i samarbete med Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund in till inspirationsdagar den 10-11 september 2024.

Mats Johansson WWF, projektledare Baltic Stewardship Initiative 
Markus Hoffman LRF
Mia Svedäng Naturskyddsföreningen
Anneli Carlén Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund


Om inspirationsdagarna


Dag 1 den 10 september: 
föredrag från aktuella projekt, forskare och myndigheter och erfarenhetsutbyte mellan åtgärdssamordnare.

Dag 2 den 11 september: fältdag där vi bland annat besöker nyanlagda våtmarker och åtgärder för bättre vattenkvalitet samt en av de första fosfordammarna som byggdes och som nu är i behov av tömning/renovering.

Seminariet är kostnadsfritt, du som deltagare står själv för resa och logi.

Se fullständigt program längre ner, mer praktisk information får du vid anmälan. 

Sista anmälningsdag fredag 23 augusti. Först till kvarn och blir det ont om plats kommer vi prioritera aktiva åtgärdssamordnares deltagande. 

Har du frågor eller förslag på intressanta saker att ta upp så kontakta:
mats.johansson@wwf.se

Program


10:30

Incheckning & förmiddagsfika

11:00

Välkomna, program & praktiska frågor

11:10

Så arbetar vi med åtgärdssamordning

Anneli Carlén, Nyköpingsåarnas VVF

Read more
11:30

Regeringsuppdrag om åtgärdssamordning & aktuella frågor

Anna Ek, Havs- och Vattenmyndigheten

Frågor & diskussion 

Read more
12:10

Jordbruksverkets utlysningar & pågående arbete

Else-Marie Mejersjö, Jordbruksverket

Read more
12:30

Lunch

13:30

Forskning om potential för vattenlagring i landskapet

Faruk Djodjic, SLU

Read more
14:00

Himleån - en pilot för att identifiera och förankra åtgärder för att nå en väl avvägd miljökvalitetsnorm

Hanna Gustavsson, Havs- och Vattenmyndigheten & Harald Lagerstedt, HS Halland

Read more
14:30

BaltCOP - nytt INTERREG-projekt om åtgärdssamordning

Anu Suono, WWFs Östersjöprogram & Anneli Carlén, NVVF

Read more
14:45

Paus

15:15

Diskussion & erfarenhetsutbyte om åtgärdssamordning

Parallella grupper med olika teman

Read more
17:00

Avslutning & sammanfattning av dagen

19:00

Middag


08:30

Avfärd Sunlight Hotel, Nyköping

Nybbledammen

En av de första fosfordammarna – kanske Sveriges äldsta? Vi får höra om resultat från forskning och uppföljning och diskuterar behov och tillvägagångssätt för att sköta/gräva upp sediment i dammar.

 Pia Geranmayeh, SLU & Anneli Carlén, NVVF

Erkan

Vi ser en nyanlagd mindre fosfordamm, avsläntning av diken, en våtmark och omlöp för fisk.

Diskussion om multifunktionella åtgärder.

Anneli Carlén, Gordon Lindau NVVF & Pia Geranmayeh.

Read more
12:00

Lunch i fält

Besök vid restaurerat vattendrag för ökad biologisk mångfald. Sportfiskarna berättar om sitt projekt.

Read more
14:00

Återkomst till Nyköping Central