12 April 14:00-16:00

Varmt välkommen på filmfestival!

I januari 2023 bjöd vi för första gången in till Lantbrukets filmfestival och nu är det äntligen dags igen! Fredagen den 12 april drar vi upp ridån och bjuder in dig att ta del av de bästa kortfilmerna från lantbruket med hopp om att inspirera, utbyta kunskap och väcka diskussion om hur vi tillsammans kan bidra till ett mer hållbart lantbruk!

I år presenterar vi filmer inom kategorierna åtgärder för renare vatten, biologisk mångfald, teknik och innovation samt en öppen kategori. 

En helt digital filmfestival

Vi sänder under 2 timmar via Zoom och filmfestivalen är helt gratis! Du anmäler dig via länken nedan och får då ett bekräftelsemail med länk till Zoom-mötet. 

Anmäl dig här!

Program

14.00 Varmt välkomna!


14.10 Del 1: Åtgärder för renare vatten

Film 1: Ersättningar för ett hållbart Lantbruk - BSI/Jordbruksverket
Film 2: 
Dra nytta av eftersådda mellangrödor - Greppa Näringen
Film 3: 
Våtmarker och praktiska tips om skötsel - Kristianstads Vattenrike
Film 4:
Havet börjar i hagen - LIFE IP Rich Waters14.55 Del 2: Biologisk mångfald

Film 5: Vad är naturbeteskött? Och varför är det bra för den biologiska mångfalden? - WWF/Konsumentföreningen Stockholm
Film 6:
Gynna vilda pollinatörer i åker och slättbygd - Länsstyrelsen Skåne
Film 7:
Biologisk mångfald i lantbruket - Absolut Odlingskoncept
Film 8:
Stängsling i Käringboda - WWF


15.30 Del 3: Teknik & innovation

Film 9:
Virtuella stängsel - SLU/RISE/WWF
Film 10: 
Ny teknik för spridning av flytgödsel - AgroVäst
Film 11:
Precisionsgödsling med styrfil - Absolut Odlingskoncept
Film 12: Ekobot – robot för mekaniserad ogräsrensning – Future Farming


16.00 Avslut