Waiting list

27 May 09:30-12:30Slagthuset, Malmö

Välkommen på workshop

Innovationsplattformen Mission Matmiljö, med organisationerna WWF Sverige, Reformaten, MatLust Utvecklingsnod och Organic Sweden bakom, vill bjuda in dig till en workshop den 27 maj där vi ska diskutera vägar framåt för framtidens matmiljöer.
Inbjudan går ut till några utvalda personer som på olika sätt berörs av, arbetar med eller forskar om matmiljöer.

Matmiljön – matsystemets skyltfönster
Platsen där maten möter människan – i butiken, på restaurangen, i skolan eller online – kallas för matmiljö. Dagens matmiljöer bidrar inte alltid till hållbara och hälsosamma matval, men sitter på många möjligheter att bidra till det i framtiden. Matmiljöerna behöver utvecklas så att de stärker folkhälsa, ekonomi och hållbar matproduktion. Men hur?

WWF Sverige, Matlust Utvecklingsnod/Södertälje kommun, Reformaten och Organic Sweden har fått uppdraget av Vinnova att bygga en innovationsplattform som ska främja omställningen till hållbara matmiljöer. Vi påbörjar just nu arbetet genom att djupare kartlägga och förstå de offentligt finansierade miljöerna, dagligvaruhandeln och HoReCa (Hotell, Restaurang och Café) ur ett matmiljö-perspektiv. Vi bjuder nu in till en dialog med aktörer som berörs och verkar i dessa olika matmiljöer. Vi tror att ditt unika perspektiv, dina kunskaper, erfarenheter och kreativitet skulle bidra till arbetet och den mission vi satt upp.

När? Måndag 27/5, kl. 9.30 - 12.30
Var? Veterinärens kammare, Slagthuset, Malmö.

Om innovationsplattformen

Tillsammans mobiliserar och arbetar vi för att Sveriges publika matmiljöer år 2033 ska säkra människans, samhällets och naturens behov. Genom den här workshopen vill vi gå vidare från insikter om vilka utmaningar och möjligheter det finns för att nå dit genom att ringa in framtida insatsområden. 

Innovationsplattformen finansieras av Vinnova.

Via länkarna nedan kan du läsa mer om satsningen och de andra innovationsplattformarna som har finansierats av Vinnova.

Om Mission Matmiljö

Åtta innovationsplattformar för hållbara matsystem

Waiting list

Arrangerat av: