Anmäl dig nu

7 March 12:00-16:00A house, Börshuset, Stockholm

Välkommen på workshop

Innovationsplattformen Mission Matmiljö, med organisationerna WWF Sverige, Reformaten, MatLust Utvecklingsnod och Organic Sweden bakom, vill bjuda in dig till en workshop den 7 mars där vi ska diskutera framtidens matmiljöer.
Inbjudan går ut till några utvalda personer som på olika sätt berörs av, arbetar med eller forskar om matmiljöer.

Matmiljön – matsystemets skyltfönster
Platsen där maten möter människan – i butiken, på restaurangen, i skolan eller online – kallas för matmiljö. Dagens matmiljöer bidrar inte alltid till hållbara och hälsosamma matval, men sitter på många möjligheter att bidra till det i framtiden. Matmiljöerna behöver utvecklas så att de stärker folkhälsa, ekonomi och hållbar matproduktion. Men hur?

Organic Sweden, WWF Sverige, Reformaten, och Matlust Utvecklingsnod har fått uppdraget av Vinnova att bygga en innovationsplattform som ska främja omställningen till hållbara matmiljöer. Vi kommer att påbörja arbetet genom att djupare kartlägga de offentligt finansierade miljöerna, dagligvaruhandeln och HoReCa (Hotell, Restaurang och Café). Vi bjuder nu in till en första dialog med aktörer som berörs och verkar i dessa olika matmiljöer. Vi tror att ditt unika perspektiv, dina kunskaper, erfarenheter och kreativitet skulle bidra stort till vårt arbete.

När? Torsdag 7/3, kl. 12-16
Var? A House, Börshuset vid Slakthusområdet.

Tillgänglighet
Lokalen är till viss del tillgänglighetsanpassad. Säg gärna till oss i förväg om du vet med dig att du har särskilda behov gällande tillgänglighet.

Om innovationsplattformen

Tillsammans mobiliserar och arbetar vi för att Sveriges publika matmiljöer år 2033 ska säkra människans, samhällets och naturens behov. Genom den här workshopen kan vi tillsammans börja att bygga en uppfattning om vilka utmaningar men också möjligheter det finns för att nå dit.

Innovationsplattformen finansieras av Vinnova.

Via länkarna nedan kan du läsa mer om satsningen och de andra innovationsplattformarna som har finansierats av Vinnova.

Om Mission Matmiljö

Åtta innovationsplattformar för hållbara matsystem

Anmäl dig nu